StalPegge Disclaimer

StalPegge heeft bij de ontwikkeling van deze website en de samenstelling van de inhoud daarvan de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. Desalniettemin is de via deze website aangeboden informatie slechts informerend van aard en kunnen deze druk- en zetfouten (bijvoorbeeld omtrent de aangeboden kleur van de producten en prijzen) bevatten. StalPegge staat dan ook op geen enkele wijze in voor de juistheid en/of volledigheid en/of actualiteit van de informatie, producten en / of prijzen die op deze website te vinden is.

StalPegge aanvaardt dan ook geen aansprakelijkheid voor schade, in welke vorm dan ook geleden, die direct of indirect het gevolg is van handelingen of beslissingen die gebaseerd zijn op informatie die op of via deze website is verkregen. Evenmin kunnen aan de inhoud van deze website rechten worden ontleend.

StalPegge biedt geen garantie dat de informatie op deze website op elk moment volledig, juist, compleet en/of actueel is en/of dat het gebruik ervan zal (kunnen) leiden tot of geschikt is voor het door de bezoeker van de website gewenste doel. StalPegge is steeds bevoegd om de informatie op deze website te wijzigen en/of aan te vullen en/of te verwijderen.

Op deze website aanwezige verwijzingen naar websites van derden zijn slechts bedoeld als hulp voor de gebruiker van deze website. StalPegge biedt daardoor niets anders dan een mogelijkheid tot het verkrijgen van nadere informatie, indien en voor zover dat door de gebruiker van deze website wordt gewenst. StalPegge staat op geen enkele wijze in voor de juistheid en/of volledigheid en/of actualiteit van de op de websites van derden vermelde informatie. Het feit dat StalPegge op haar website een verwijzing naar een website van derden heeft opgenomen betekent niet dat StalPegge de aldaar verkrijgbare informatie onderschrijft.

Niets van de inhoud van deze website mag door de gebruiker worden vermenigvuldigd, doorgestuurd, verspreid of tegen betaling aan derden ter beschikking worden gesteld, zonder de voorafgaande uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Stal Pegge. Alle auteursrechten worden uitdrukkelijk voorbehouden.